Header CoDe MoRe

Kickoff-Konferenz des Interreg Slowakei-Österreich Projektes “CoDe MoRe“

Der Biosphärenpark Wienerwald, der Geopark Malé Karpaty (NGO Barbora, Stadt Pezinok) und der Naturpark Rosalia- Kogelberg sind Modellregionen für nachhaltige Entwicklung auf verschiedenen Ebenen. Gemeinsam wollen sie Strategien zum Erhalt der Biodiversität in sich dynamisch verändernden Kulturlandschaften in der Nähe boomender Metropolregionen entwickeln.

Die Projektpartner laden ihre UnterstützerInnen und WegbegleiterInnen zur Kickoff-Konferenz des Interreg Slowakei-Österreich Projektes "CoDe MoRE - Common Development of the Model Regions“ ein, in deren Rahmen die Projektaktivitäten sowie Beteiligungsmöglichkeiten an diesen Projektaktivitäten vorgestellt werden.

Datum: Donnerstag, 19. September 2024
Registrierung: 10:15 Uhr
Beginn: 10:30 Uhr
Ort: Naturhistorisches Museum Wien, Vortragssaal im Hochparterre (Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien)

Wir bitten um Anmeldung bis 12. September 2024.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!


Úvodná konferencia projektu Interreg Slovensko-Rakúsko "CoDe MoRe"


Biosférická rezervácia Viedenský les, Geopark Malé Karpaty (Nezisková organizácia Barbora a mesto Pezinok) a Prírodný park Rozália-Kogelberg sú modelové regióny pre trvalo udržateľný rozvoj na rôznych úrovniach. Spoločne chcú vypracovať stratégie na zachovanie biodiverzity v dynamicky sa meniacej kultúrnej krajine v blízkosti rýchlo sa rozvíjajúcich metropolitných regiónov.

Projektoví partneri pozývajú svojich priaznivcov a spoločníkov na úvodnú konferenciu projektu Interreg Slovensko-Rakúsko "CoDe MoRE - Common Development of the Model Regions", počas ktorej budú predstavené projektové aktivity a možnosti zapojenia sa do týchto projektových aktivít.

Dátum: Štvrtok, 19. septembra 2024
Registrácia: 10:15h
Začiatok: 10:30h
Miesto konania: Prírodovedné múzeum Viedeň, Prednášková sála na medziposchodí ( Maria-Theresien-Platz, 1010 Viedeň)

Prosíme o registráciu do 12. septembra 2024.

Tešíme sa na Vás!